خبرهای موسق

حسینی:افتخار میکنم با استیلی کار میکنم.

شیث:تا آخر عمر مدیون استیلی هستم.

منصوری:حمیدخان گفت با قدرت به کارت ادامه بده...

شکوری:خدا را شاکرم که در خدمت پرسپولیس هستم.

مهاجرانی:باید پرسپولیس قدرتمندی بسازم.

امروز امید داریم... 

/ 0 نظر / 5 بازدید