فتح ا... زاده :کرار از کریمی بهتر است.

(خب معلومه وقتی رو دستشون مونده باشه به رقیب دیرینه اشون حسودی میکنن!)          انجمن ضایع کنندگان حسودان

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
زنده باد پرسپولیس

کرار در صورتی میتونه بهتر باشه که در کنار چند تا بازیکن سالم بازی کنه ! نه کنار چند تا بازیکن که همشون رو احتمالا خود کرار تا آخر فصل ناکار میکنه... زنده باد پرسپولیس و پرسپولیسی ها...