نقل و انتقالات لیگ برتر سال 1390 تا کنون

تیم بازیکنان ورودی به  از تیم استقلال تهران: جاسم کرار - علی حمودی-میثم حسینی - سیدمهدی رحمتی - آندرانیک تیموریان -فرشید طالبی(#) - حمید عزیززاده - ولید علی - مهرداد محمدحسینی - سید مهدی اسلامی (#) - فریدون زندی - خسرو حیدری (#) بازیکنان خروجی :فیلیپ آلوز دسوزا-محمد محمدی - وحید طالبلو - هادی شکوری - امید روانخواه - سید صالحی - امیرحسین صادقی - فرزاد آشوبی - بیژن کوشکی - یعقوب کریمی-هوارمحمد - فردین عابدینی

بازیکنان ورودی :سایپا پیروز قربانی - محمد منصوری- سید اسحاق سبحانی - حسین آشنا - روزبه شاه علی دوست - حامد شیری -امید روانخواه سعید قزلباش

بازیکنان وزودیسپاهان :عماد رضا(#) - هادی تامینی - سید صالحی - رحمان احمدی - حسن اشجاری-حسین پاپی - فرزاد حاتمی-رضامحمدی بتزیکنان خارج شده:احسان حاج صفی-هادی عقیلی - سیدمهدی رحمتی - ابراهیم توره - خسرو حیدری (#) - رضا عنایتی - محمد سواری -جواد کاظمیان (#)

بازیکنان ورودیراه آهن شهرری :حسین کعبی - حسین کاظمی- کاظم برجلو - امیر شاپورزاده - -ستارزارع - سعید چاه جویی - علی امینی - علی غلام -علیرضا عباسفرد - امیرآریا حسن‌زاده -اندرسون گومزبازیکنان خروجی: ابوذر رحیمی - صالح خلیل آزاد -علی زاهدی - کمال کامیابی نیا - امین متوسل زاده

بازیکنان ورودیتراکتور سازی: احمد آل نعمه - سیاوش اکبرپور- احسان حاج صفی- رودریگو آنتونیو لومباردو - آرفی - امیرحسین صادقی - فرزاد آشوبی - رابسون چاوز آنتونا - محسن دلواری - فردین عابدینی - محسن فروزان  بازیکنان خروجی:جاسم کرار - مجتبی ترشیز - محمد نصرتی - آندرانیک تیموریان - میثم منیعی (#) - علیرضا جلیلی - محمد احمدپوری - علی مولایی

بازیکنان ورودی:فولاد خوزستان رشید مظاهری - امیر شرفی - امید خالدی - سروش رفیعی - عبدالله کرمی - حکیم نصاری - امین متوسل زاده - ویسی‌ -جواد کاظمیان (#) بازیکنان خروجی:علی حمودی - میثاق معمارزاده - میثم خسروی - رضا معقولی

بازیکنان ورودی مس کرمان: مجید خدابنده‌لو - محسن بیاتی نیا - سپهر حیدری - بیژن کوشکی - لئاندرو باریوس - جورج مراد بازیکنان خروجی: پیروز قربانی - نبی باقری ها - محمد منصوری - لوسیانو ادینیو بازیکنان ورودی شاهین بوشهر: هادی شکوری - میثم منیعی (#) - علی انصاریان - وحید طالبلو - محمد پروین - مرتضی عزیزمحمدی بازیکنان خروجی: عماد رضا - آل نعمه - عبدالله کرمی -ستارزارع صبای قم ورودی: محمد عرب خراسانی- محسن کرمی - محمد رضا وفایی - مجتبی مبینی -رسول بروش-حسن حجازی پور - احمد خرمالی - محمود تیغ نورد - مجید هوتن - کریم اسلامی - میلاد سلیمان فلاح - رضا عنایتی - مهرداد کریمیان - اکبر صادقی- میلاد نوری فرزاد حاتمی-بازیکنان خروجی:ابوالفضل حاجی زاده - محسن بیاتی نیا - علی میرشفیعیان - داود حقی - احمد تقوی ورودی به داماش گیلان: ابوذر رحیمی- محمد غلامی-عباس آقائی-میلاد زنیدپور-جهانگیرعسگری - فرزاد محمدی - مگنو باتیستا داسیلوا-محمد محمدی - مهدوی کیا - میلاد فراهانی ورودی به فجر سپاسی :هادی ایمانی - سعید قزلباش - عباس کاظمیان - حکیم حزباوی - صالح خلیل‌آزاد سروش رفیعی - ویسی‌ بازیکنان ورودی پرسپولیس :علی کریمی - محمد نصرتی- میثاق معمارزاده - مهرداد اولادی - رضا حمزه پور - مامادو تال بازیکنان خروجی: مهدی شیری - رحمان احمدی - آرفی - سپهر حیدری - مجتبی زارعی - محمد پروین - سعید حلافی - تیاگو فراگا ورودی به ذوب آهن: داود حقی - محمد احمدپوری - فیلیپ آلوز دسوزا - هوگو ماچادو-هوارمحمد بازیکنان خروجی:خلعتبری - جلال رافخایی بازیکنان ورودی استیل آذین: مصطفی مهدی‌زاده - مهدی آقامحمدی بازیکنان خروجی:سیاوش اکبرپور- محمد غلامی - میلاد زنیدپور - هادی ایمانی - ایمان صادقی - مهدوی کیا - حسین کعبی - حسین کاظمی - حسن اشجاری - فریدون زندی - کاظم برجلو - امیر شاپورزاده - سوشا مکانی ورودی به شهرداری تبریز: نبی باقری ها -مجید حیدری - مهدی محمدزاده - ابراهیم میرزاپور-ابوالفضل حاجی زاده - کمال کامیابی نیا خروجی:علی انصاریان- محمد رضا طهماسبی نفت آبادان هادی رمضانی - سیامک کوهنورد - میثم امیری - فونیکه سی - والری الکسانیان وحید پالوچ(#) - حسن هوری - محسن دلواریورودیبه  پاس همدان :دیگو ماکسیمو - مارتین رائول - علی نظرمحمدی - وحید عسگری - احمد پاسی - علیرضا جلیلی - علی میرشفیعیان -میثم رضاپور - احمد تقوی - تیاگو فراگا هادی رمضانی-مجید حیدری - روزبه شاه علی دوست - مهرداد کریمیان - علی سامره(#) - مرتضی عزیزمحمدی - سید مهدی اسلامی (#) - مهدی آقامحمدی پیکان قزوین داوود سید عباسی،محمد رضا خرسند نیا،محسن ارزانی،محمد رضا طهماسبی،بهشاد یاورزاده. جهانگیرعسگری - ابراهیم میرزاپور - مجید خدابنده‌لو -میثم رضاپور - علیرضا عباسفرد - میلاد فراهانی نفت تهران مجتبی زارعی - سوشا مکانی - میثم خسروی - رضا معقولی - یعقوب کریمی سیامک کوهنورد - مهدی محمدزاده - محمدامین حاج محمدی - حسین آشنا مس سرچشمه جعفر بذری - مجتبی ترشیز - زوران کوکوویچ‌ - علی زاهدی - علی مولایی - علی سامره(#) - آنتا زوراک سید اسحاق سبحانی ملوان بندرانزلی ایمان صادقی - رضا طلبه - محمدامین حاج محمدی - جلال رافخایی پژمان نوری- هادی تامینی - مهرداد اولادی

/ 0 نظر / 6 بازدید